Ο Mικρός Ντουνιάς είναι ένα παιδαγωγικό εγχείρημα στη Μυτιλήνη της Λέσβου.
Καθημερινά, παιδιά προσχολικής ηλικίας από ντόπιες & προσφυγικές οικογένειες
παίζουν και μαθαίνουν μαζί στη φύση.
Παιδιά κι ενήλικες διαμορφώνουμε τη ζωή και τη μάθηση στο Μικρό Ντουνιά συλλογικά
και πέρα από οποιαδήποτε μορφή διάκρισης.
Σεβόμαστε το ρυθμό, τις ανάγκες και τις επιθυμίες κάθε ατόμου,
ενθαρρύνοντας την ελευθερία επιλογής και την αυτορρύθμιση.
Η υπαίθρια μάθηση μας φέρνει κοντά στα πλάσματα και τα στοιχεία της φύσης,
ενδυναμώνοντας τη σχέση με τον εαυτό μας και με το κάθε τι γύρω μας.