Οκτώ χρόνια ΠΙΚΠΑ - Νοέμβριος 2020

Οκτώ χρόνια ΠΙΚΠΑ - οκτώ χρόνια αλληλεγγύης,

μέχρι την εκκένωσή του χώρου στις 30 Οκτωβρίου 2020.
Ο Μικρός Ντουνιάς στο λεπτό 05:30.


Βίντεο της OXFAM INTERNATIONAL - Ιούνιος 2019

ΝΑΝ - Φαγητό του Κόσμου, 

Παιδαγωγικό εγχείρημα Μικρός Ντουνιάς,
Bashira Community & Empowerment Centre 


Γνωριμία με το Μικρό Ντουνιά - Δεκέμβριος 2017


Είπαν για το Μικρό Ντουνιά - Δεκέμβριος 2017