Τρεις καθηγήτριες κι ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο Queen Maud της Νορβηγίας,
και συγκεκριμένα τα τμήματα Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής, Θεατρολογίας
και Κοινωνικών Επιστημών, διεξήγαγαν επιτόπια έρευνα στο Μικρό Ντουνιά. 


Χρησιμοποίησαν τις ερευνητικές μεθόδους της συμμετοχικής παρατήρησης (2019),
των ημιδομημένων συνεντεύξεων (2017-2019) και της ομαδικής συνέντευξης (2019)
με τις παιδαγωγούς και τον παιδαγωγό του εγχειρήματος.

 

Για μια επιστημονική ματιά πάνω στην καθημερινότητα του Μικρού Ντουνιά,
διαβάστε στα αγγλικά το άρθρο τους «Social Sustainable Education in a Refugee Camp»,
που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Sustainability».