Δικτύωση & επισκέψεις σε/από άλλα εγχειρήματα

02/2019 Λέσβος

Επίσκεψη στο Μικρό Ντουνιά του Κώστα Μάγου, καθηγητή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.


4/12/2018 Λέσβος

Επίσκεψη στο One Happy Family Community Center


25/05/2018 Trondheim Νορβηγίας

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Fjæraskogen barnehage


24/05/2018 Trondheim Νορβηγίας

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Dragvoll barnehage


23/05/2018 Trondheim Νορβηγίας

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Tønsåsen barnehage


22/05/2018 Trondheim Νορβηγίας

Επίσκεψη στα νηπιαγωγεία Haukvatnet barnehage & Sverresborg barnehage

26-29/10/2017 Λέσβος

Το Μικρό Δέντρο επισκέπτεται το Μικρό Ντουνιά

20/09/2017 Βερολίνο, Γερμανία

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Waldwichtel (Τα ξωτικά του δάσους)

19/09/2017 Βερολίνο, Γερμανία

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Waldlaeufer (Οι περιπατητές του δάσους)

 

19/09/2017 Βερολίνο, Γερμανία

Επίσκεψη στο χώρο παιχνιδιού με φυσικά υλικά Strandgut

 

18/09/2017 Spandau, Βερολίνο, Γερμανία

Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο του δάσους Waldfuechse (Οι αλεπούδες του δάσους)

 

21/09/2017 Τρίλοφος Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στο Σχολείο της Φύσης

 

13/09/2017 Κρυονέρι Θεσσαλονίκης

Επίσκεψη στο Παιδαγωγικό εγχείρημα Μικρό Δέντρο

 

12/09/2017 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Επίσκεψη στη Μοντεσσοριανή Σχολή Ζαφρανά